Profesora Zenona Kałużę uhonorowano w Rumunii i Czechach.

Mieszkający we Francji wybitny polski mediewista jest redaktorem naczelnym „Przeglądu Tomistycznego” – pisma wydawanego przez dominikański Instytut Tomistyczny.

22 kwietnia otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Babeş’a i Bolyai’a w Cluj. Wykład prof. Kałuży poświęcony był wybranym elementom doktryny Jana Gersona (1363-1429), jako przykładu zmian w pojmowaniu teologii u schyłku średniowiecza.W uroczystości uczestniczył dyrektor Instytutu Tomistycznego, o. Paweł Krupa.

Uniwersytet w Cluj jest najstarszym w Rumunii. Oficjalnie otwarta w 1871 roku uczelnia, swoimi korzeniami sięga do kolegium jezuickiego, założonego w 1581 roku z fundacji Stefana Batorego, księcia Siedmiogrodu i króla Polski. Pierwszym rektorem kolegium był Polak – jezuita ksiądz Jakub Wujek, słynny tłumacz Biblii na język polski.

Natomiast 30 kwietnia w Pradze prof.. Kałuża otrzymał od Czeskiej Akademii Nauk honorowy medal im. Františka Palacký’ego. Medal ten – ustanowiony na cześć wielkiego czeskiego historyka i polityka, działającego w XIX wieku – jest przyznawany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych.

Choć w swoich pracach prof. Kałuża wielokrotnie zajmował się historią uniwersytetu praskiego w średniowieczu oraz poglądami czeskich filozofów i teologów tej epoki, to – jak podkreślano – medal honorowy został mu przyznany za całokształt jego prac badawczych.

Uroczyste wręczenie medalu odbyło się w Akademickim Centrum Konferencyjnym, w ramach francuskojęzycznego seminarium z historii filozofii średniowiecznej. Całości przewodniczył prof. Pavel Baran, zastępca prezesa Czeskiej Akademii Nauk, a laudację wygłosił o. Paweł Krupa