Patronuje im ojciec Józef Maria Bocheński.

Dwa pierwsze dni wypełni dyskusja nad książką prof. Dariusza Łukasiewicza, zatytułowaną „Opatrzność Boża, wolność, przypadek”. 30 maja natomiast Marcin Iwanicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wygłosi całodniowy wykład. Jego temat brzmi: „Raj, wydanie drugie poprawione. Trzy kwestie dyskutowane”.

Wszystkie wykłady i dyskusje odbędą się w Auli Świętego Tomasza z Akwinu w budynku Kolegium w Krakowie. Wejście przez furtę klasztoru od ulicy Stolarskiej 12.

Cykliczne wykłady otwarte z teologii naturalnej – dyscypliny zajmującej się zagadnieniami natury Boga i religii – organizuje Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii” oraz Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Ojców Dominikanów. Patronem wykładów jest żyjący w latach 1902-1995 polski dominikanin i filozof o. Józef Maria Bocheński.

Ich celem jest popularyzowanie rozumowej drogi pogłębiania wiary oraz dociekanie spraw, z którymi chrześcijanie stykają się na co dzień. W ciągu sześciu lat stały się one jednym z głównych wydarzeń naukowych na pograniczu filozofii i teologii, skutecznie inspirując i popularyzując współczesne spory z zakresu teologii naturalnej i filozofii religii.

Plan wykładów na stronie www.dsft.dominikanie.pl