Forum Dominikańskich Duszpasterstw Akademickich „Wiarygodni” 2015.

Rok 2015 to dla Dominikanów czas przygotowań do obchodów swoich 800. urodzin. Dlatego tegoroczne Forum Dominikańskich Duszpasterstw Akademickich „Wiarygodni” zostanie poświęcone charyzmatowi dominikańskiemu i tym samym wpisze się w obchody jubileuszu Zakonu. Odbędzie się ono w dniach 24–29 sierpnia 2015 na Jamnej.

Podczas spotkania studenci będą mogli bliżej poznać historię i duchowość Zakonu Kaznodziejskiego, przybliżyć sobie teologię św. Tomasza, a także wziąć udział w warsztatach: biblijnym, modlitewnym, oratorskim, liturgicznym czy szkoły liderów. Większość prowadzących wykłady i warsztaty poprowadzą bracia dominikanie. Będą to ojcowie: Michał Paluch, Tomasz Gałuszka, Tomasz Gaj, Tomasz Zamorski, Tomasz Nowak, Łukasz Popko, Dominik Jurczak.

Aby ukazać związek naszego spotkania z obchodami 800-lecia Zakonu, wykorzystaliśmy kolory identyfikacji jubileuszu: szary – symbol stałości, kontemplacji i zakorzenienia, oraz naturalny pomarańcz – podkreślający dynamikę wiary. W literkę „o” nazwy spotkania „Wiarygodni” – gdzie zwykle pojawiał się herb Odrowążów – wyjątkowo w tym roku wpisaliśmy krzyż, który stanowi oficjalne logo jubileuszu w Polskiej Prowincji.

Na hasło tegorocznego Forum wybraliśmy ewangeliczne zdanie: „Po owocach ich poznacie” (Mt 7, 16). Wiemy, że aby drzewo wydało dobre owoce, najpierw musi posiadać mocne korzenie. To one sprawiają, że drzewo może rosnąć i od nich zależy jego przyszłość. Chcielibyśmy zatem, podczas tegorocznego forum na nowo odkryć swoje korzenie, zrozumieć je i wzmocnić, aby owoce jakie rodzimy i jakimi się wzajemnie obdarzamy były dobre.

Jeśli owoce…  to oczywiście pomarańcze. Pomarańcze? Tak, właśnie one. Historia Zakonu zawiera co najmniej kilka opowieści, w których unosi się ich woń. Na przykład legenda o drzewku pomarańczowym zasadzonym przez św. Dominika albo zapach pomarańczy wydobywający się z grobu pierwszego polskiego dominikanina, czy konfitura z pomarańczy robiona przez św. Katarzynę ze Sieny dla papieża Grzegorza XI.

Pomarańcze to owoce stworzone do dzielenia. Zdaje się, że właśnie dlatego są one tak bliskie dominikanom – tym, którzy kontemplują i dzielą się z innymi owocami kontemplacji.