27 maja obejmie uroczyście urząd.

Nowy przeor zastąpi ojca Michała Mitkę, który kierował krakowskim konwentem przez ostatni rok. Wyboru ojca Ciuby na przeora dokonała kapituła klasztoru i zatwierdził prowincjał ojciec Paweł Kozacki.

Objęcie urzędu nowego przeora odbędzie się 27 maja. W kaplicy klasztornej ojciec Ciuba złoży przed południem uroczyste wyznanie wiary. W południe w bazylice Świętej Trójcy zostanie odprawiona msza święta konwentualna.

Ojciec Ciuba wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego w 1998 roku, sześć lat później złożył śluby wieczyste, a w roku 2005 przyjął święcenia kapłańskie. Przez ostatnie półtora roku był przeorem w Katowicach.

Klasztor Świętej Trójcy w Krakowie założył w 1223 roku św. Jacek Odrowąż, który sprowadził Zakon Kaznodziejski do Polski. To najstarsza i największa wspólnota dominikańska w kraju.