O chrzcie, zagrożeniu radykalnym islamem, o dobrym Niemcu i złych papieżach.

Prawie wszyscy Polacy dostali w dzieciństwie najcenniejszy prezent świata, ale ilu go rozpakowało, obejrzało i używało? Mowa o sakramencie chrztu.

Biblistka dr Danuta Piekarz uświadamia czym jest chrzest, jakie ma historyczne źródła i jakie niesie skutki dla chrześcijanina. Zanurzenie w wodzie w czasach Jana Chrzciciela i Jezusa oznaczało śmierć-utonięcie. Ale kto z wody się wynurzył, był jak nowo narodzony. Chrzest to zatem o wiele więcej niż zapisanie się do organizacji zwanej Kościołem.

Dominik Jurczak dodaje, że chrzest to także o wiele więcej niż zmazanie grzechu pierworodnego: przez chrzest imię każdego chrześcijanina zostaje sakramentalnie włączone w imię Boga, w Jego niezniszczalne życie, ma szansę stać się Jego atrybutem, jak gdyby Jego własnym imieniem, i to w mocniejszy sposób niż starotestamentalni patriarchowie Abraham, Izaak i Jakub. 

Chrzest jest cudem, ale jak to przekazać kandydatom na chrzestnych, którzy odwiedzają kancelarię parafialną księdza Adama Błyszcza? Ksiądz często spotyka się z katolikami-petentami, dla których bycie rodzicami chrzestnymi to kurtuazyjna rola towarzyska a nie udział w największej tajemnicy wszechświata. Autor sam siebie i innych wierzących pyta, gdzie są świadkowie mocy chrztu, bo tylko oni są w stanie dotrzeć do nieprzekonanych i nieświadomych. Takich świadków można znaleźć, na przykład wśród dorosłych katechumenów, o których pisze Dominik Jarczewski OP.

Co zrobić z coraz bardziej ekspansywnym radykalnym islamem, z islamem w Europie w ogóle? Ataki radykalnych islamistów nie mają nic wspólnego z brakiem szacunku dla islamu. To jedynie pretekst, który na okrągło wałkują „użyteczni idioci” z lewicy. W rzeczywistości chodzi o pokazanie, kto tak naprawdę rządzi, czyli kto ma prawo dyktować warunki. Często będą to drobiazgi, ale nie wolno temu ulegać. Dlatego trzeba bronić wolności słowa – mówi Agnieszka Kołakowska, poddając krytyce multikulturalizm.

Dominika Ćosić z kolei zaleca szacunek dla chrześcijaństwa, z którym środowiska lewicowo-liberalne znacznie łatwiej dojdą do porozumienia niż z islamem.

Czy II wojna światowa jest obecna w naszej pamięci i świadomości 70 lat od jej zakończenia? Czy nadal pragniemy pokoju i co robimy, by kolejnej wojny nie wywołać? Czy można się wojną zarazić, wyssać ją z mlekiem matki. O tym w przejmującej rozmowie jaką Katarzyna Kolska odbyła z Anną Janko, autorką książki „Mała Zagłada”.

Tematu wojny dotyka też artykuł o Dietrichu Bonhofferze – luterańskim duchownym, który z konsekwencją, aż po ofiarę z życia, opierał się przeciwko hitleryzmowi, niezrozumiany przez wielu swoich rodaków, również przez chrześcijan.

A w „Trudnych kartach Kościoła” rozmowa z dominikaninem, historykiem Kościoła o. Tomaszem Gałuszką o złych papieżach – ilu ich było i czy naprawdę musimy się ich wstydzić?

Przejdź do strony Miesięcznika „W drodze”

Processed with VSCOcam with a6 preset