Klasztor na Freta poszukuje organisty w kościele św. Jacka.

Przeor konwentu, o. Michał Adamski zaprasza wszystkich zainteresowanych.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: przeorfreta[at]dominikanie.pl. Oferty będą przyjmowane do końca maja.

fot. Steve Snodgrass