Wykład w sobotę w lubelskim klasztorze w ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary.

Prelekcję na temat: „Możliwość powszechnego zbawienia w nauce Ojców Kościoła” – wygłosi 9 maja ojciec Damian Mrugalski, patrolog z Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie. Spotkanie od godziny 9.30 do 12.30 w Sali Unii.

Obecny semestr Dominikańskiej Szkoły Wiary w Lublinie poświęcony jest pierwszym wiekom chrześcijaństwa. Wykłady dotyczą m.in. różnych sporów teologicznych, jakie toczyły się w Kościele starożytnym i formowaniu się chrześcijańskiej doktryny.