Za opiekę nad zabytkami.

Ojciec Grzegorz Kluz został jednym z laureatów w konkursie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. Przeor lubelskiego klasztoru otrzymał „Złotą odznakę za opiekę nad zabytkami”. W ten sposób doceniono jego starania za renowację klasztoru i bazyliki.

„Dla mnie osobiście ma to wymiar tego, że to, co robię: dbanie o klasztor i kościół, zbieranie środków na prac konserwatorskie i pilnowanie, żeby to wszystko funkcjonowało, ma sens” – powiedział po otrzymaniu wyróżnienia o. Kluz.

W 2013 roku w tym samym konkursie Bracia z Lublina otrzymali główną nagrodę – Laur Konserwatorski za remont i renowację kaplicy Tyszkiewiczów.

fot. Tomasz Rytych