23 kwietnia w Bazylice Mariackiej w Krakowie.

Spotkanie poprzedzi msza święta o godzinie 18.30 przy relikwiach św. Jana Pawła II. Po Eucharystii ojciec Grabowski wygłosi katechezę, zatytułowaną „Człowiek i liturgia”, a następnie rozpocznie się dyskusja.

„Liturgia to dzieło Boga czy dzieło człowieka? Jakie ma i jakie może mieć znaczenie w naszym codziennym życiu? Na te pytania odpowie nasz prelegent” – mówi Alina Szastok, jedna z organizatorek katechez.

Ojciec Tomasz Grabowski jest specjalistą w dziedzinie liturgii – kieruje Fundacją Dominikański Ośrodek Liturgiczny i jest wykładowcą w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie. Od wielu lat bada też historię rytu dominikańskiego i jest pasjonatem chorału gregoriańskiego.

Redakcja Dominikanie.pl objęła patronatem medialnym czwartkowe katechezy z cyklu „Będziesz człowiekiem! O tym jak widzi cię Bóg”, które odbywają się w Bazylice Mariackiej. Opierają się one na 45-minutowych katechezach specjalistów – duchownych i świeckich – którzy przybliżają temat od strony teologicznej. Następnie w salce prowadzona jest dyskusja, w trakcie której można zadawać prelegentowi pytania.

fot. flickr.com / Lawrence OP