Można ją oglądać do końca kwietnia.

Dom Dzikowskiej Pani – brzmi tytuł wystawy w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega. Tytuł ekspozycji nawiązuje do obrazu Matki Bożej Dzikowskiej, patronki miasta, czczonej od ponad trzech stuleci w dominikańskim kościele.

Ekspozycję zorganizowano z okazji zbliżającego się 800-lecia istnienia Zakonu Kaznodziejskiego i 340. rocznicy wydania dekretu o cudowności obrazu Matki Bożej Dzikowskiej – co 11 listopada 1675 roku uczynił biskup krakowski Andrzej Trzebnicki.

Namalowany na początku XVI wieku przez nieznanego malarza flamandzkiego wizerunek, w następnym stulecia znalazł się na zamku Tarnowskich w Dzikowie. Łaski i cuda jakich doznawali modlący się przed nim wierni skłoniły władze kościelne do uznania obrazu za cudowny, zaś rodzinę Tarnowskich do sprowadzenia do Tarnobrzega Ojców Dominikanów, ufundowania kościoła i klasztoru oraz powierzenia zakonnikom pieczy nad wizerunkiem.

Ekspozycja w tarnobrzeskim muzeum przypomina początki Zakonu Kaznodziejskiego, najważniejsze postaci w jego dziejach oraz klasztory jakie powstały na ziemiach polskich – głównie w XIII i XVII wieku. Zwiedzający mogą poznać też relacje związane z obrazem Matki Boskiej Dzikowskiej i powstaniem tarnobrzeskiego klasztoru, sylwetki jego dobrodziejów i znanych przeorów oraz ważniejsze wydarzenia z historii konwentu.

Zgromadzono ponadto liczne dzieła sztuki, dokumenty i pamiątki, m.in. obrazy z postaciami dominikańskich świętych, habit, ornaty, starodruki z klasztornych bibliotek, naczynia i przedmioty liturgiczne, feretrony, wota złożone Matce Boskiej Dzikowskiej, dokumenty i najstarsze zachowane fotografie z przełomu XIX i XX wieku.

Po raz pierwszy prezentowane są rysunki detali architektonicznych z początku XX wieku, wykonane przez projektanta rozbudowy dominikańskiej świątyni prof. Jana Sas-Zubrzyckiego. Na wystawie znalazło się też kilka ludowych wersji obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej, jakie były malowane i chętnie kupowane przez włościan w XIX wieku, a także pamiątki z trzech koronacji obrazu Dzikowskiej Madonny.

fot. wikimedia.commons / Merlin