Międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem Instytutu Tomistycznego.

„Ku tomizmowi biblijnemu. Egzegeza biblijna św. Tomasza z Akwinu i jej współczesne znaczenie” – to tytuł konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia w Toruniu.

W czasie trzydniowej konferencji referaty wygłoszą świeccy i duchowni z uczelni i instytutów naukowych w Polsce oraz Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych.  Jednym z prelegentów będzie ojciec Michał Golubiewski z Instytutu Tomistycznego.

Konferencję organizuje Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a Instytut Tomistyczny jest jednym z partnerów tego wydarzenia.

fot. flickr.com / Lawrence OP