Przełożeni europejskich dominikanów dyskutowali w Neapolu o reorganizacji Zakonu.

Doroczne spotkanie IEOP (Inter Europæ Ordinis Prædicatorum) odbyło się w dniach od 7 do 10 kwietnia z udziałem generała Zakonu Kaznodziejskiego, o. Bruno Cadoré. Do Neapolu przyjechało 24 prowincjałów i wikariuszy ze Starego Kontynentu, ośmiu członków kurii generalnej, siedmiu tłumaczy i sekretarz generalny IEOP.

W IEOP-ie uczestniczyło czterech Polaków: o. Krzysztof Popławski – asystent generała do spraw Europy Środkowo-wschodniej; o. Jacek Dudka – wikariusz Wikariatu Generalnego Rosji i Ukrainy; o. Paweł Kozacki – prowincjał Prowincji Polskiej oraz o. Wojciech Golubiewski jako tłumacz.

Jednym z głównych tematów spotkania była sprawa przekształcania wikariatów generalnych w wikariaty prowincjalne – co zaleciła w 2010 roku kapituła generalna dominikanów w Rzymie. W Neapolu rozmawiano o przyłączeniu wikariatu Aniołów Stróżów w krajach nadbałtyckich do jednej z prowincji francuskich, wikariatu Węgier do niemieckiej prowincji Teutonia oraz wikariatu Ukrainy i domu w Petersburgu do Prowincji Polskiej.