Jutro w Brukseli uroczysta ceremonia wręczenia.

Znak Dziedzictwa Europejskiego to organizowana od kilku lat inicjatywa, która ma służyć podkreśleniu symbolicznej wartości obiektów, które odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze Europy oraz budowaniu Unii Europejskiej.

W grudniu zeszłego roku międzynarodowy zespół ekspertów Znak Dziedzictwa Europejskiego 2015 przyznał miastu Lublin jako miejscu zawarcia Unii Lubelskiej, która w 1569 roku połączyła  Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie w jedno państwo – Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Wyróżnienie uzasadniono pokojową i demokratyczną integracją obu krajów oraz zróżnicowaniem religijnym i etnicznym. Uznano, że idee przyświecające Unii Lubelskiej, reprezentowane są materialnie przez zachowane w mieście zabytki: kaplicę Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie, pomnik Unii Lubelskiej oraz bazylikę Relikwii Krzyża Świętego i klasztor dominikanów.

Uroczysta ceremonia wręczenia Znaku odbędzie się 15 kwietnia w Brukseli – stolicy Unii Europejskiej. W delegacji – która w siedzibie Solvay Library odbierze Znak Dziedzictwa Europejskiego 2015 – jest ojciec Grzegorz Kluz, przeor lubelskich dominikanów.