Gdy nie ma czasu, gdy świat pędzi, a relacje zanikają.

1 stycznia

Przemyśl

„Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię…”.

Łk 1,46–49

Pomódl się

Maryjo, pragnę, by moja wiara była tak silna jak Twoja. Chcę chwalić Boga w mojej duszy. Chcę się cieszyć wszystkim. Daj mi łaskę, bym stawała się coraz bardziej podobna do Ciebie.

Działaj

Spotkaj się z rodziną i podzielcie się swoimi postanowieniami noworocznymi. W jaki sposób zbliżycie się do Boga w ciągu najbliższych 365 dni?


10 kwietnia

Przemyśl

„Tylko jednego zła powinniśmy się bać i tym złem jest grzech”.

św. Alfons Liguori

Pomódl się

Łatwo myśleć, że największym złem jest śmierć. Proszę, Panie Boże, otwórz moje oczy i pozwól mi zrozumieć, że powinnam bać się bardziej grzechu niż śmierci.

Działaj

Czy w twoim życiu jest ktoś, kto cię denerwuje lub sprawia, że czujesz się nieswojo? Gdy spotkasz tego człowieka, przypomnij sobie, że jest on dzieckiem Boga, i podejdź do niego z miłością i szacunkiem, których źródłem jest ta godność, a nie strach.


28 kwietnia

Przemyśl

„Świat kwitnie w oparciu o kłamstwa nawet dwadzieścia wieków po tym, jak Prawda zstąpiła wśród ludzi. Musimy głosić prawdę! Właśnie to musimy robić jako dzieci Boże. Gdy ludzie przywykną do głoszenia i słuchania prawdy, w świecie zapanuje większe wzajemne zrozumienie”.

św. Josemaria Escriva

Pomódl się

Obdarz mnie, Panie, odwagą mówienia prawdy, nawet jeśli nikt nie chce jej słuchać.

Działaj

Czy ukrywasz jakieś swoje słabości przed mężem z obawy przed jego osądem? Pamiętaj, że jest on twoim towarzyszem na drodze do nieba. Otwórz przed nim swoje serce w pokorze i poproś o pomoc w przezwyciężeniu swoich słabości.


19 lipca

Przemyśl

„Największą winą tych, którzy mają dobrą wolę, jest to, że chcą być tymi, którymi nie mogą być, a nie chcą być tymi, którymi być muszą. Wyobrażają sobie, że zrobią wielkie rzeczy, których prawdopodobnie nigdy nie będą mieli możliwości zrobić, a tymczasem zaniedbują drobne sprawy, które Pan im wkłada w ręce”.

św. Franciszek Salezy

Pomódl się

Panie Boże, obdarz mnie łaską dostrzeżenia drobnych spraw, które być może zaniedbuję. Chcę się nimi dziś zająć.

Działaj

Gdy będziesz dziś miała ochotę pochwalić się czymś w rozmowie, przemilcz to. Słuchaj innych i dziękuj Bogu za ich zdolności.


5 sierpnia

Przemyśl

„Najważniejsza jest cnota miłości, bez niej dusza jest nic niewarta”.

św. Katarzyna ze Sieny

Pomódl się

Panie, zdarza się, że grzeszę, wykonując swoje obowiązki, bo nie ma w tym miłości. Jestem rozgoryczona i rozdrażniona. Pozwalam, by gniew przepełniał moje serce. Pomóż mi dziś wyzbyć się egoizmu. Otwórz moją duszę na Twoje łaski i naucz mnie kochać tak, jak Ty kochasz.

Działaj

Kiedy ostatnio wybraliście się gdzieś całą rodziną? Zaplanuj wspólne wyjście dzisiaj.


3 listopada

Przemyśl

„W całym życiu najistotniejsze jest to, czy uznajemy coś za oczywistość, czy też traktujemy to z wdzięcznością”.

G.K. Chesterton

Pomódl się

Boże, przypominaj mi, żeby nie uznawała wszystkiego za oczywiste. Obdarz mnie wrażliwością. Spraw, bym zawsze była świadoma błogosławieństw, którymi mnie obdarowałeś i za które jestem Ci szczerze wdzięczna.

Działaj

Ludzie, którzy pokonali choroby lub ocaleli z wypadków, często szczególnie cenią sobie życie. Ból i cierpienie nauczyły ich nie uznawać wszystkiego za oczywistość. Wszyscy otrzymaliśmy dar życia. Ciesz się życiem dzisiaj. Nie uważaj go za pewnik. Traktuj wszystko z wdzięcznością.


29 grudnia

Przemyśl

„Wszyscy zdają się dziś żyć w strasznym pędzie, pragną się rozwijać, spełniać swoje pragnienia itd. W związku z tym dzieci mają bardzo mały kontakt z rodzicami, a rodzice mają bardzo mało czasu dla siebie. A w związku z tym w domu zaczyna się niszczenie pokoju panującego na świecie”.

bł. Matka Teresa z Kalkuty

Pomódl się

Pomóż mi zwolnić tempo, Panie Boże. Gdy mam zbyt wiele pracy, przypomnij mi, że mogę wszystko zrobić z Twoją pomocą. Spraw, bym polegała na Tobie, a nie na swoich własnych wysiłkach.

Działaj

Nie spiesz się dzisiaj. Znajdź czas, by popatrzeć na padający śnieg albo fruwające ptaki, pobaw się z młodszym dzieckiem, naucz starsze dziecko szyć, robić na drutach albo gotować. Nie spiesz się – zwracaj uwagę na drobiazgi i znajduj w nich piękno.

Fragment książki Daniele Bean i Elizabeth Foss „Małe kroki. Codzienne inspiracje dla mam”, która ukazała się w wydawnictwie „W drodze”.

okladka_malekroki_