Uroczystość odbyła się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Krakowie.

Podczas uroczystej mszy świętej w bazylice Świętej Trójcy prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, ojciec Paweł Kozacki przyjął od siedmiu Braci śluby posłuszeństwa, czystości i ubóstwa.

Śluby wieczyste, czyli obowiązujące na całe życie, złożyli bracia studenci: Grzegorz Doniec, Andrzej Drozd, Piotr Janas, Krzysztof Kozioł, Grzegorz Kuraś, Paweł Lasek i Paweł Szylak.

Do Polskiej Prowincji Dominikanów należy 450 braci. Śluby wieczyste składa się zwykle pod koniec studiów, przed święceniami diakonatu. Bracia zakonni, którzy nie przyjmują święceń kapłańskich, składają profesję wieczystą po około pięciu latach pobytu w Zakonie.

fot. Dawid Grześkowiak OP