Żyj uważnie - ćwiczenia duchowe na Wielki Post

Mistyka jest do życia niezbędna. Żyć, działać, myśleć, manipulować pojęciami i, najzwyczajniej, obracać się śród rzeczy, śród zdarzeń, mogę tylko dzięki temu, że w pewnych chwilach byłem „tam”, poza światem pojęć, rzeczy, zdarzeń i „stamtąd” zaczerpnąłem sił, których zapasem mogę trwać „tu”, po „tej” stronie. Dla człowieka zanurzonego w swych, codziennych sprawach praktycznych orzeźwieniem i pokrzepieniem może być wspomnienie o przyjacielu, myśl o ukochanej kobiecie, odczytanie pięknej stronicy ulubionego poety: takim orzeźwieniem i pokrzepieniem, ale na skalę o wiele większą, jest myśl o sferze mistycznej dla tego, kto się krząta i biedzi śród tych wszystkich tu empiryczności.

Henryk Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.


Diego Velazquez, An Old Woman Cooking Eggs, 1618


Tu i teraz, to jedyny czas i jedyne miejsce, gdzie możesz spotkać Boga. Multitasking nie dotyczy życia duchowego. Być tu i teraz, wykonywać jedną czynność z pełnym zaangażowaniem, z pełną świadomością, ze stuprocentową uwagą, to jednocześnie szansa by być w tym przy Bogu i okazja by Go do tego zaprosić.

Spróbuj dziś tej sztuki. Wykonaj jakąś jedną, choćby drobną czynność z pełną świadomością każdego gestu, ruchu ręki, spojrzenia czy dźwięku. Zatrzymaj uwagę na tym, co robisz. I pomyśl, że On jest przy Tobie, że nad tym, co robisz jest Jego błogosławieństwo.