Od 20 do 22 marca w Dominikańskim Domu Rekolekcyjnym w Korbielowie.

Rekolekcje: „Apokalipsa, czyli jak uwierzyć w zwycięstwo dobra”, poprowadzi Danuta Piekarz – biblistka i italianistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II i Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Za pontyfikatu Benedykta XVI zasiadała w Papieskiej Radzie ds. Świeckich.

„Apokalipsa to nie horror mający straszyć czytelników, ale to pomoc w odczytaniu naszej ludzkiej zagmatwanej historii, tak jak widzi ją Bóg. Jest to więc księga niosąca pokój serca i nadzieję, bo choćby nasze losy zdawały się nam niezrozumiałe czy wręcz tragiczne, pierwsze i ostatnie słowo w historii należy zawsze do Tego, który jest Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą” – piszą organizatorzy rekolekcji.

Zapisy drogą mailową. Więcej informacji na rekolekcje.dominikanie.pl/rekolekcje