W piątek w Zgierzu, w sobotę – w Łodzi.

Wykład, zatytułowany: „Mojżesz – człowiek »pomiędzy«”, wygłosi ojciec Dominik Jarczewski. Najpierw spotka się on ze słuchaczami Dominikańskiej Szkoły Wiary w Domu Duszpasterskim w Zgierzu – 20 marca o godzinie 19, zaś 21 marca o 17 – w łódzkim klasztorze.

„Temat wykładu wydaje się oczywisty w kontekście Wielkiego Postu. Przygotowujemy się o świętowania naszej Paschy i dlatego Kościół w tym czasie w liturgii godzin czyta dwie kluczowe dla naszego tematu księgi: Wyjścia oraz List do Hebrajczyków. Podążając za tą intuicją będziemy wspólnie czytać Księgę Wyjścia, ale interpretując ją już w kluczu Nowego Testamentu” – mówi o temacie wykładu o. Jarczewski.

„Tytuł wykładu jest wieloznaczny. Jego bohaterem jest Mojżesz – pielgrzym i przewodnik pielgrzymów. Człowiek który dwie trzecie życia przeżył poza swoim ludem i nigdy nie wszedł do ziemi, ku której prowadził. Wódz i prawodawca, który szuka Boga i pozwala Mu się znaleźć. Prorok, w którym żarliwa wiara walczy niewiarą. Przede wszystkim jednak kapłan czyli pośrednik”  – dodaje o. Dominik.

Marcowy wykład będzie trzecim, a zarazem ostatnim poświęconym ważnym postaciom biblijnym. Podczas poprzednich spotkań prelegenci przybliżyli słuchaczom postaci Hioba i Eliasza. Cykl ma być kontynuowany w przyszłym roku.

Inicjatorami Dominikańskiej Szkoły Wiary w Łodzi byli świeccy dominikanie – rozpoczęli oni swoją działalność jeszcze przed przybyciem tam w 2004 roku braci kaznodziejów. Tradycyjnie też wykłady łódzkiej DSW odbywają się także w sąsiednim Zgierzu.