Żyj uważnie - ćwiczenia duchowe na Wielki Post

Większość ludzi nie umie stawiać pytań. Mondo umiał zapytać we właściwym czasie, zupełnie niespodziewanie. Ludzie zatrzymywali się na krótką chwilę, przestawali myśleć o sobie i swoich sprawach, zamyślali się, a w ich oczach pojawiało się lekkie zdziwienie, bo przypominali sobie, że kiedyś też się nad tym zastanawiali.

J.M.G. Le Clézio, Mondo i inne historie, W.A.B., Warszawa 2011


Georges de La Tour, The Repentant Magdalen, 1635 – 1640


Pytania wyrywają nas z uśpienia, znudzenia, letargu. Potrafią przełamać zastój, pobudzić do myślenia, zainspirować, wytyczyć nowe drogi. Ale zainteresowanie, zaciekawienie jest również formą okazywania miłości bliźnim.

Pomyśl o swoich najbliższych. Gdyby pytania były jedyną formą, w jakiej możesz okazać im swoją miłość, życzliwość, troskę. Jakie to byłyby pytania? Spróbuj je dzisiaj zadać!

Pomyśl również o sobie. Gdybyś mógł postawić sobie tylko jedno, jedyne pytanie. Jak by brzmiało?