Wykład w sobotę w lubelskim klasztorze.

To kolejna prelekcja w ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary. Wykład, zatytułowany: „Kryzys ariański i dwa sobory (Nicea i Konstantynopol) – czyli jak powstało Credo” – wygłosi 21 marca o. Damian Mrugalski, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie. Spotkanie od godziny 9 do 12 w Sali Unii lubelskiego klasztoru.

Obecny semestr Dominikańskiej Szkoły Wiary w Lublinie poświęcony jest pierwszym wiekom chrześcijaństwa. Wykłady dotyczą m.in. różnych sporów teologicznych, jakie toczyły się w Kościele starożytnym i formowaniu się chrześcijańskiej doktryny.