Nie jest ani chorobliwym, ani ponurym zaprzeczeniem tego, co dobre i przyjemne.

Komuś, kto nie rozumie wiary chrześcijańskiej, praktyka pokuty może wydawać się albo obsesją na punkcie winy w sytuacji, gdy nie było żadnego wyraźnego zawinienia, albo zachowaniem bezcelowym, ponieważ stara się zwalczać coś, co będzie istniało zawsze, bez względu na podejmowane działania: ludzką skłonność do niegodziwości.

Niewierzący może uważać pokutę za właściwą postawę wobec złych czynów, które się popełniło samemu, ale może też równocześnie kwestionować wartość pokutowania za cudze niegodziwości albo za zło panujące ogólnie wśród ludzi. Po co na przykład karmelitanki mają prowadzić klauzurowe życie pokutne w klasztorze na terenie obozu w Dachau? Co z tego dobrego?

Motywem cnoty pokuty jest oczywiście nie jakieś teoretyczne twierdzenie, lecz przykład Chrystusa. Przez swoje słowa i czyny Chrystus uzmysłowił nam, że stan zła i niegodziwości, który w chrześcijańskiej perspektywie uważa się za grzech, nie jest tylko i wyłącznie koniecznym sposobem istnienia rzeczy; a przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Chrystus umożliwił ludziom życie bez grzechu. Osiągnął to przez cierpienie.

Dlaczego musiało się to dokonać właśnie tak, nie jest dla nas do końca jasne, chociaż jasne wydaje się, że odkupienie, które nie łączyłoby się z cierpieniem i śmiercią, byłoby jakoś niedokończone, a pewne sfery w nas pozostałyby nienaruszone. (…)

Chrześcijańska pokuta nie jest po prostu umiarkowaniem, nie jest zwykłą wstrzemięźliwością i nie jedynie pewnym rodzajem zadośćuczynienia za własne złe uczynki; jest próbą złączenia się z Chrystusem w cierpieniu Jego odkupieńczego działania. Nie jest ani chorobliwym, ani ponurym zaprzeczeniem tego, co dobre i przyjemne; jest próbą potwierdzenia dobroci – w jedności z Chrystusem – nawet w pewnym osamotnieniu, które powodują spadające na nas ból i trudności. Jest próbą stawienia czoła grzechowi i cierpieniu przy jednoczesnym potwierdzeniu dobroci Boga.

Fragment książki Roberta Sokolowskiego „Bóg wiary i rozumu. Podstawy chrześcijańskiej teologii”, która ukazała się w serii „Dominikańska Biblioteka Teologii”, wydawanej przez Fundację „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii.  

Książka do nabycia w sklepiku Fundacji DSFT