Żyj Uważnie - ćwiczenia duchowe na Wielki Post

Należy utrzymać ścisły kontakt ze współczesnym realnym światem i starać się określić w nim swoje miejsce. Nie powinno się żyć wyłącznie wiecznymi wartościami, bo mogłoby to prowadzić do strusiej polityki. Żyć pełną piersią na zewnątrz i w środku, nie poświęcać niczego z zewnętrznej rzeczywistości na rzecz wewnętrznej, i odwrotnie – to piękna misja.

Etty Hillesum, Przerwane życie. Pamiętnik 1941-1943, Wydawnictwo WAM, 2007


 

Martin Schongauer, The Temptation of St Anthony, 1470


„Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków?” Pośród przygotowań przedświątecznych zadaj sobie pytanie o to, jak możesz najlepiej zorganizować swoje prace, aby w kolejnych dniach skupić się już tylko na Zbawicielu.

Wykorzystaj ten dzień na ostatnie duże porządki, mycie okien, sianie rzeżuchy, trzepanie dywanów i zakupy. Wiedz, że w tym wszystkim jest z Tobą Twój Pan. Podziękuj Mu i oddaj Jemu chwałę w każdym z najmniejszych zajęć.