Żyj Uważnie - ćwiczenia duchowe na Wielki Post

Z minuty na minutę coraz bardziej pozbywam się życzeń, pragnień i uzależnienia od innych. Jestem przygotowana na wszystko, na każdy zakątek na ziemi, do którego Bóg mnie ześle. Jestem gotowa, by w każdej sytuacji, aż po kres moich dni, świadczyć, iż życie jest piękne i pełne głębi, i nie od Boga zależy to, czym się stało, ale od nas. Otrzymaliśmy wszelki potencjał, dzięki któremu każdy raj stoi przed nami otworem, musimy się tylko nauczyć obchodzić z tymi możliwościami. Czuję, jakby z każdą chwilą opadało ze mnie coraz więcej brzemion, a wszelkie współcześnie istniejące granice między ludźmi i narodami rozpadały się przede mną. Niekiedy mam wrażenie, że życie i ludzkie serca stały się przezroczyste, a moim oczom ukazuje się coraz rozleglejszy widok, i pojmuję więcej, a moje wnętrze ogarnia spokój i ufność w Boga, który ciągle niemal mnie przeraża swoją wielkością, ale zarazem coraz silniej daje o sobie znać.

Etty Hillesum, Przerwane życie. Pamiętnik 1941-1943, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007


Upper Rhenish Master, The little Garden of Paradise, 1410 – 1420


„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (J 3,16)

Powrót do Raju stał się możliwy, dzięki temu, że Miłość, która objawiła się na Krzyżu pokonała śmierć. Przeczytaj dziś opis Męki Pańskiej, jeden z czterech zawartych w Ewangeliach. Pomyśl o Jezusie – żywym i obecnym, który tę drogę otworzył, i który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. „Dlatego też otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią!” (Hbr 12,28)