Żyj uważnie - ćwiczenia duchowe na Wielki Post

Błędem jest sądzić, że decydujące chwile życia, w których zmienia się na zawsze jego utarty bieg, muszą cechować się głośnym, jaskrawym dramatyzmem, podmywanym silnymi, wewnętrznymi wzburzeniami. To kiczowata bajka, którą puścili w świat popijający dziennikarze, spragnieni błysku fleszów filmowcy i pisarze, których głowy przypominają stronę brukowca. W rzeczywistości dramatyzm determinującego życie doświadczenia jest często niewiarygodnie cichy. Ma tak niewiele wspólnego z wystrzałem, słupem ognia czy wybuchem wulkanu, że doświadczenie to w chwili, gdy nadchodzi, często nie jest nawet dostrzegane. Kiedy ujawnia swe rewolucyjne działanie i sprawia, że życie zanurza się w zupełnie nowym świetle i otrzymuje całkowicie nową melodię, czyni to bezgłośnie, i w tej cudownej bezgłośności leży jego wyjątkowa szlachetność.

Pascal Marcier, Nocny pociąg do Lizbony, Noir sur Blanc , Warszawa 2008


Jan Vermeer, Alegoria malarstwa, 1665


Niedziela – od nie działania. Bez ciągłego reagowania na wszystko, bez tego zbędnego szumu, zabiegania, dyskusji i emocji. Bóg odpoczywa dziś razem z Tobą. Chce być sam na sam ze swoim dziełem. Zaszyj się gdzieś na pół godziny, by być tylko z Nim i ze sobą.