To już kolejne seminarium poświęcone lekturze tekstów Akwinaty.

Tegoroczne seminarium nosi tytuł „Więcej niż znak – Tomaszowa koncepcja sakramentu”, a poprowadzi je o. Michał Golubiewski. Przedmiotem spotkań seminaryjnych będą kwestie 60–65 z III części „Summy teologii” św. Tomasza, które poświęcone są sakramentom.

„Ta część dzieła Tomasza obejmuje klasyczne tematy katolickiej sakramentologii: misterium Chrystusa jako źródło sakramentów, pytanie o ich istotę, wzajemne relacje, konieczność i sprawczość czy zagadnienie łaski sakramentalnej. Poruszone w niej zostają także bardziej techniczne kwestie, takie jak materia i forma sakramentu czy charakter sakramentalny” – mówi o. Paweł Krupa, dyrektor Instytutu Tomistycznego.

„W czasie komentowanej lektury tekstu odnosić go będziemy w miarę potrzeby do aktualnego nauczania Kościoła o sakramentach. Kościół w znacznym stopniu przyjął Tomaszową teologię sakramentów, lecz niektóre jej punkty pozostają opiniami teologicznymi św. Tomasza, w innych zaś jego stanowisko zostało przez Kościół przekroczone wraz z rozwojem doktryny” – dodaje o. Krupa.

Półtoragodzinne seminarium będzie się odbywać zwykle co dwa tygodnie w siedzibie Instytutu Tomistycznego przy klasztorze dominikanów na warszawskim Służewie. Pierwsze spotkanie 20 lutego. Chętni mogą się zgłaszać mailowo do o. Michała Golubiewskiego.

Więcej szczegółów na stronach it.dominikanie.pl.

Fot. Lawrence OP/flickr