Zapraszają prezydent Lublina i dominikańska Fundacja „Ponad Granicami”.

Spotkanie z Hanną Suchocką odbędzie się wokół jej książki „Rzymskie pasje. Kościoły Stacyjne Wiecznego Miasta”. Była premier i ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej opisała w nich 44 rzymskie świątynie z czasów starożytnych, które wierni odwiedzają w Wielkim Poście. Jest wśród nich także dominikańska bazylika św. Sabiny na Awentynie.

Książka jest owocem kilkunastoletniego pobytu Hanny Suchockiej w Rzymie, gdy w latach 2001-2013 reprezentował ona Polskę przy Watykanie. W wędrówkach po rzymskich świątyniach pani ambasador towarzyszyli często trzej dominikanie: o. Michał Mrozek, o. Wojciech Morawski i br. Jarosław Kruś.

Spotkanie z Hanną Suchocka odbędzie się 19 lutego o godzinie 18 w Teatrze Starym. Wezmą w nim udział metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, etyk i filozof ks. prof. Alfred Wierzbicki oraz prof. Bożena Wronikowska, historyk sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej. Dyskusję poprowadzi o. Tomasz Dostatni, prezes Fundacji „Ponad Granicami”.

Będzie to kolejna z cyklu debat na temat dialogu miedzy kulturami i religiami, które dominikańska fundacja organizuje w Lublinie wspólnie z prezydentem miasta. Wcześniejsze spotkania poświęcono zmarłemu przed trzema laty byłemu prezydentowi Czech Vaclavowi Havlowi oraz prof. Jerzemu Kłoczowskiemu z racji jego 90. urodzin.