Uroczystość odbyła się 2 lutego – w Dzień Życia Konsekrowanego.

Swoje śluby siostra Maria Wawrzyńczyk złożyła na ręce podprzeoryszy krakowskich mniszek, siostry Imeldy Morawskiej. Na pytanie: „O co prosisz Boga i Jego Kościół święty?”, profeska odpowiedziała: „Proszę o to, abym mogła pójść za Chrystusem, naszym Odkupicielem  i trwać do śmierci w tej Rodzinie zakonnej”.

Uroczystość odbyła się podczas mszy świętej w kościele Matki Bożej Śnieżnej na krakowskim Gródku, gdzie znajduje się klasztor mniszek. Koncelebrowanej liturgii przewodniczył ojciec Paweł Klimczak, rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Ojców Dominikanów.

„Być bliżej Boga to nie znaczy być dalej od człowieka. To nie znaczy zamknąć się przed światem, który potrzebuje zbawienia, który potrzebuje dobrego słowa, który potrzebuje Samarytan, którzy będą opatrywać rany w świecie, w naszych wspólnotach, w naszych sercach, w Kościele. Odchodząc od tego świata do klasztoru nie odchodzi się od człowieka, od tego świata. Siostra kontemplacyjna ma do tego świata wracać bardziej w perspektywie współczucia Bożego” – mówił w homilii o. Klimczak.

„Ta obecność tutaj jest nie tylko uświęceniem osobistym, ona przede wszystkim jest dla Kościoła. Powołanie w Zakonie i do Zakonu  to nie tylko moja osobista droga do świętości, doskonałości, ale to droga służby dla innych” – dodał ojciec rektor.

W uroczystości uczestniczyła rodzina siostry Marii, a także jej przyjaciele. Obecne były też siostry ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame – gdzie mniszka przeżyła 25 lat, nim wstąpiła do Zakonu Kaznodziejskiego.

Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego założył w 1206 roku Święty Dominik Guzman – 10 lat przed powstaniem męskiej gałęzi Zakonu. W Polsce mają trzy klasztory: w Krakowie, Świętej Annie i Radoniach pod Warszawą.

W krakowskim klasztorze na Gródku mieszka obecnie 17 mniszek. Najstarsza – siostra Cecylia Roszak obchodzi w tych dniach 84. rocznicę pierwszych ślubów zakonnych.