Duszpasterz akademicki w Poznaniu napisał siedem rozważań – na każdy tydzień Wielkiego Postu.

„Bardzo lubię to nabożeństwo, a moje »lubię« to wiara. Ja mocno wierzę, że podobnie jak Eucharystia przemienia istnienie w dziękczynienie – tak to nabożeństwo przemienia każdą drogę krzyżową naszego życia w drogę zbawienia” – pisze we wstępie autor.

Swoje rozważania ojciec Klahs adresuje m.in. do: udręczonych w duchu, solidarnych i powszednich grzeszników. W książce znajdziemy też drogę krzyżową „Kochającego”, „z Chrystusem Eucharystycznym”, ze świętymi oraz z „pytaniami o nasze życie”

„Dzięki rozważaniom ojca Cypriana Klahsa, rozpisanym na siedem tygodni Wielkiego Postu, możemy wpatrywać się w Pasję Chrystusa z różnych punktów widzenia; czy jesteśmy udręczonymi na duchu, zwykłymi grzesznikami, czy nasze serca wypełnia miłość i solidarność, a może stawiamy sobie pytania dotyczące naszego życia” – pisze wydawca.