O marcowym numerze „W drodze”

„Post nie ma dziś dobrej prasy, bo przypomina o tym, że wolność w życiu duchowym kosztuje. I nie tyle chodzi o zdrowie lub życie, ale o rezygnację z egoizmu, pychy i lenistwa, nie dla zasady, ale po to, by być wiarygodnym świadkiem Ewangelii”.

Powyższe słowa o. Romana Bieleckiego OP – redaktora naczelnego dominikańskiego miesięcznika wprowadzają do zbioru tekstów o modlitwie, poście i jałmużnie, w którym te trzy lekarstwa na duchowe choroby zostają opisane w bliskich współczesnej codzienności kontekstach.

 

 

Szczęście z ascezy

Dominikanie Marek Pieńkowski i Krzysztof Pałys przypominają uświęconą doświadczeniem świętych ludzi naukę o tym, do czego jest potrzebny czas wielkiego postu. Gdy współczesna psychologia akcentuje ludzkie pragnienia i potrzeby, i zachęca do ich realizacji, może się przy tym zagubić inna prawda: że z dobrowolnego ograniczenia, czyli z ascezy może wypływać prawdziwe szczęście. Praca może być bardziej owocna, talenty lepiej spożytkowane. O. Paweł Kozacki swoim felietonem zmąci spokój umiarkowanie pobożnych – post kosztuje, nie jest przyjemny, post przypomina o biednych, którym trzeba pomóc.

Przejdź do sklepu Miesięcznika „W drodze”

2015-02-27 15.29.01

 

Jak pomagać? O tym mówi ks. Jacek Stryczek, który kieruje akcją Szlachetna Paczka, kojarzącą konkretnych darczyńców z konkretnymi potrzebującymi tak by pomoc była mądra. „Nasze projekty działają tak dobrze, ponieważ wciągają ludzi zamożnych do świata ludzi biednych. Wtedy wszyscy się zmieniają” – mówi ksiądz.

Refleksjami o poście w praktyce dzieli się Tessa Capponi-Borawska, felietonistka miesięcznika, znawczyni kuchni włoskiej. Ciekawe jest zakończenie rozmowy. Tessa Capponi zamieszkała w ubogiej Polsce Ludowej w latach 80. Czy przeprowadzka do naszej ojczyzny była dla niej postem? Odpowiedź w tekście.

O poście „po świecku”, ale w powiązaniu z duchowością, mówi Anna Mularczyk-Meyer –  blogerka i zdeklarowana minimalistka, która dobrowolnie pozbywa się rzeczy wokół siebie po to, żeby bardziej się cieszyć własnym istnieniem. O modlitwie człowieka słabego, przygniecionego codziennością opowiada szczerze kompozytor Michał Lorenc, który w Wielkim Poście chce wyłączyć internet i telefon. Po co? By być bliżej siebie.

Giordano Bruno

Poza tematami postnymi, ważne są w tym numerze także wątki pasyjne. Warto polecić dwa teksty o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa w świetle Biblii i badań historycznych. Wypowiadają się na ten temat: biblistka Barbara Strzałkowska i ks. Adam P. Błyszcz. Natomiast o. Paweł Kozacki dzieli się refleksjami pasyjnymi spisanymi w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej.

Ci, których interesują odpowiedzi na trudne pytania o sprawy Kościoła, znajdą źródła wiedzy w rozmowie z o. Tomaszem Gałuszką na temat spalonego na stosie za herezje Giordana Bruna oraz w tekście o. Mateusza Przanowskiego, który pisze czy katolikowi wolno się nie zgadzać z papieżem.