Gościem najbliższego spotkania DSW będzie ojciec Cyprian Klahs, duszpasterz akademicki z Poznania.

Spotkanie, zatytułowane „Homo viator, czyli o pielgrzymowaniu i błądzeniu”, rozpocznie się 7 lutego o godzinie 16 w Sali Prowincjalskiej klasztoru św. Jacka przy ul. Freta 10.

„Czy najlepsza droga życiowa jest drogą prostą? Czy warto ryzykować, potykać się, błądzić? A może to właśnie stabilizacja jest pokusą, która zagraża duchowemu rozwojowi? O zmianach, potrzebie rozwoju i innych elementach życiowej podróży chrześcijanina porozmawiamy z ojcem Klahsem” – zapowiada Anna Trzeciak z biura organizacyjnego DSW.

To już 12. rok Dominikańskiej Szkoły Wiary w Warszawie. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: „Chrześcijanin na falach współczesności”. Podczas comiesięcznych spotkań z duchownymi i świeckimi podejmowane będą kwestie dotyczące wyzwań, zagrożeń i szans, jakie współczesny świat stawia przed osobami wierzącymi.

„Poruszane w tej edycji tematy dotyczą m.in. emocji w życiu chrześcijańskim, dojrzewania duchowego oraz naukowego podejścia do kwestii wiary. Nie zabraknie też spotkań poświęconych różnym formom powołań czy zagadnieniom związanych z wiarą w życie wieczne” – mówi Anna Trzeciak.

Wśród zaproszonych gości znajdą się dominikanie pracujący w różnych ośrodkach duszpasterskich oraz osoby świeckie.