Wykład odbędzie się w ramach czwartkowych katechez dla dorosłych, które organizuje grupa „Sala na Górze”.

Spotkanie poprzedzi msza święta o godzinie 18.30 przy relikwiach św. Jana Pawła II. Po Eucharystii krakowski dominikanin ojciec profesor Jarosław Kupczak wygłosi katechezę, zatytułowaną „Wolność”, a następnie rozpocznie się dyskusja.

Prelegent jest kierownikiem Katedry Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i wykładowcą w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie. Wykłada też  na rzymskich uczelniach Angelicum i Lateranum. Autor książek: „Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II” i „Teologiczna semantyka płci”.

„Bóg chce byśmy Go wybrali. Byśmy poznali Go i wolną wolą zdecydowali podążać za Nim i być Jego współpracownikami w świecie.  Jak ufać swojej wolności? Dokąd szanować wolność innych? Odpowiedzi na te pytania podczas czwartkowego wykładu” – mówi Alina Szastok, jedna z organizatorek katechez w krakowskiej świątyni.

Redakcja Dominikanie.pl objęła patronatem medialnym czwartkowe katechezy z cyklu „Będziesz człowiekiem! O tym jak widzi cię Bóg”, które odbywają się w Bazylice Mariackiej. Opierają się one na 45-minutowych katechezach specjalistów – duchownych i świeckich – którzy przybliżają temat od strony teologicznej. Następnie w salce prowadzona jest dyskusja, w trakcie której można też zadać dodatkowe pytania do prelegentów.