Wykład, zatytułowany „Hiob – milczenie i ogień”, wygłosi ojciec Marek Krysztopik.

Prelegent spotka się ze słuchaczami Dominikańskiej Szkoły Wiary 16 stycznia o godzinie 19 w Domu Duszpasterskim w Zgierzu, a 17 stycznia o 17 – w łódzkim klasztorze dominikanów.

„Księga Hioba w bolesny sposób uzmysławia nam nasze ograniczenia i skłonności do ulegania stereotypom tak w odniesieniu do Boga, jak i nas samych. Korzysta na tym Zły, przeciwnik Stwórcy i stworzenia. Czy w związku z tym zależy nam na wyruszeniu w głąb siebie, jak to uczynił ten, co usiadł na gnoju i skorupą zdzierał warstwy iluzji, by dotrzeć do prawdy?” – pyta ojciec Krysztopik.

„Nietzsche zachęca do filozofowania młotem, Hiob natomiast milczeniem, które oczyszczone w ogniu próby pozwala odkryć na nowo tajemnicę istnienia” – mówi o podejmowanym przez siebie temacie ojciec Marek.

Najbliższy wykład łódzkiej DSW będzie pierwszych z trzech poświęconych ważnym postaciom Starego Testamentu. Bohaterem lutowej prelekcji będzie prorok Eliasz, a marcowej – Mojżesz.

Inicjatorami Dominikańskiej Szkoły Wiary w Łodzi byli świeccy dominikanie – rozpoczęli oni swoją działalność jeszcze przed przybyciem tam w 2004 roku braci kaznodziejów. Tradycyjnie też wykłady łódzkiej DSW odbywają się także w sąsiednim Zgierzu.