Ojciec Święty mówi w nich o siedmiu sakramentach i darach Ducha Świętego.

Książka „7×7. O sakramentach i darach Ducha Świętego” to zapis katechez, które Franciszek wygłosił w ubiegłym roku w czasie audiencji generalnych na temat: chrztu, bierzmowania, Eucharystii, sakramentu pojednania, namaszczenia chorych, kapłaństwa i małżeństwa oraz darów: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej.

„Ta piękna i mądra książka prowadzi czytelnika do źródeł chrześcijaństwa. Papież podkreśla w niej, że Jezus towarzyszy nam w naszym życiu osobistym i że czyni to za pomocą sakramentów, które nie są magicznymi obrzędami, ale spotkaniem z Jezusem Chrystusem” – pisze wydawca.