Wykład wygłosi ojciec Damian Mrugalski z Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie.

Semestr zimowy Dominikańskiej Szkoły Wiary w Lublinie poświęcony jest początkom chrześcijaństwa i nauce ojców Kościoła. Dotychczasowe wykłady dotyczyły m.in. sporów chrystologicznych, gnozy, apokryfów i formowania się kanonu ksiąg Pisma Świętego.

Najbliższy wykład, zatytułowany „Pierwsze herezje trynitarze i genialna odpowiedź Orygenesa”, odbędzie się 17 stycznia w Sali Unii lubelskiego klasztoru. Spotkanie z o. Mrugalskim potrwa od godziny 9 do 12.

13221