Organizatorem całodniowego sympozjum jest Instytut Tomistyczny, zajmujący się propagowaniem dorobku naukowego jednego z największych myślicieli chrześcijaństwa.

Sesja „Doctor angelicus. Święty Tomasz o aniołach” odbędzie się w związku z obchodzonym kilka dni wcześniej świętem Akwinaty, którego Kościół wspomina w liturgii 28 stycznia.

„Święty Tomasz z Akwinu przeszedł do historii pod przydomkiem »Doctor angelicus« (Doktor anielski). W ten sposób potomni wyrazili uznanie dla przenikliwości myśli teologicznej dominikańskiego mistrza, przypominającej swą głębią samych aniołów” – mówi ojciec Paweł Krupa, dyrektor Instytutu Tomistycznego.

„Te tajemnicze istoty zajmują w teologii św. Tomasza dość istotne miejsce. Po pierwsze, stanowią one szczególną część stworzenia: podobnie jak człowiek posiadają one intelekt i wolę, a inaczej niż on są niecielesne i nieśmiertelne. Po drugie, opis natury i działania aniołów pomaga w lepszym poznaniu i rozumieniu cech człowieczeństwa właściwych istotom ludzkim” – dodaje o. Krupa.

W sesji, która odbędzie się 31 stycznia w Auli o. Jacka Woronieckiego służewskiego klasztoru, wezmą udział duchowni i świeccy wykładowcy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Będą wśród nich ojcowie dominikanie: Norbert Lis, Michał Mrozek, Andrzej Potocki i Janusz Pyda.

Prelegenci omówią m.in. takie zagadnienia, jak: aniołowie w Biblii i w religiach Wschodu oraz obecność angelologii – czyli nauki o aniołach – we współczesnej kulturze i odbiorze społecznym.

„Organizowana przez nas sesja ma uwypuklić dokonania Doktora anielskiego, jego nauczanie zostanie umieszczone w szerokim kontekście filozofii, teologii i kultury, także naszych czasów” – tłumaczy dyrektor Instytutu Tomistycznego.