Nowy przeor zastąpi ojca Pawła Gużyńskiego, który był przełożonym łódzkich dominikanów przez ostatnie trzy lata.

Wyboru o. Tomasza Nowaka dokonała kapituła łódzkiego klasztoru. Wybór zatwierdził następnie przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Dominikanów, o. Paweł Kozacki.

Objęcie urzędu przeora przez o. Tomasza odbędzie się 13 stycznia – w kaplicy klasztornej przeor elekt złoży wobec prowincjała i łódzkiej wspólnoty wyznanie wiary. Bracia odmówią też wspólnie południowe modlitwy.

O. Tomasz Nowak urodził się w 1971 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1994 roku, w roku 2000 złożył śluby wieczyste, a rok później przyjął święcenia kapłańskie. W przeszłości był m.in. duszpasterzem szkół średnich w Krakowie i submagistrem nowicjatu. Wykłada homiletykę w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Znany jest z zamiłowania do muzyki jazzowej – gdy mieszkał w poznańskim klasztorze, zainicjował Zaduszki Jazzowe.

fot. facebook.com