Reges Tharsis et insulae munera offerent: reges Arabum et Saba dona adducent: et adorabunt eum omnes reges terrae: omnes gentes servient ei.

Królowie Tarszisz oraz wyspy przyniosą dary, królowie Arabów i Saby złożą daninę. I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą Mu służyły.

Tria sunt munera pretiosa, quae obtulerunt Magi Domino in die ista, et habent in se divina misteria: In auro ostenditur Regis potentia: in thure Sacerdotem mgnum considera, et in myrrha Dominicam sepulturam.

Salutis nostrae Auctorem Magi venerati sunt in cunabulis, et de thesauris suis mysticas ei munerum species obtulerunt.

Trzy są kosztowne dary, które w ów dzień Magowie złożyli Panu, kryjące w sobie Boże tajemnice: złoto, znak królewskiej potęgi; kadzidło dla Najwyższego Kapłana; mirra, zapowiedź Pańskiego pogrzebu.
Sprawcę naszego zbawienia mędrcy uczcili w kołysce i ofiarowali Mu dary o mistycznym znaczeniu.

Utwory pochodzą z płyty „In Epiphania Domini – Bracia Dominikanie i Marcin Bornus-Szczyciński” nagranej w 1997 roku.