W grudniu br. zakończone zostały prace związane z realizacją projektu konserwacji zabezpieczającej 86 średniowiecznych dokumentów pergaminowych wraz z pieczęciami.

Projekt dotyczy pergaminów znajdujących się w zasobach Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego oo. Dominikanów w Krakowie.

Obiekty te stanowią najcenniejsze
i najstarsze archiwalia znajdujące się w zasobie Archiwum. Tworzą unikatowy zbiór bezcenny ze względu na niesioną treść, są także dziełami sztuki kaligrafii i ikonografii. Dokumenty zostały poddane procesom konserwacji zabezpieczającej oraz umieszczone w nowych, atestowanych opakowaniach ochronnych. Zabezpieczone dokumenty zostaną poddane digitalizacji, a wygenerowane pliki cyfrowe będą udostępnione w Internecie w 2015 roku.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mkidn_01_cmyk