Wykład odbędzie się w ramach czwartkowych katechez dla dorosłych, które organizuje grupa „Sala na Górze.

Spotkanie poprzedzi msza święta o godzinie 18.30 przy relikwiach św. Jana Pawła II. Po Eucharystii krakowski dominikanin ojciec profesor Jarosław Kupczak wygłosi katechezę, zatytułowaną „Ciało”, a następnie rozpocznie się dyskusja.

Prelegent jest kierownikiem Katedry Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i wykładowcą w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie. Wykłada też na rzymskich uczelniach Angelicum i Lateranum. Autor książek: „Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II” i „Teologiczna semantyka płci”.

 „Ciało jest integralną częścią nas samych. Z całym jego pięknem, ze wszystkimi jego ograniczeniami i potencjałem. Jak utrzymać harmonię ciała i ducha? Jak uwielbić Boga w ciele? Bożą perspektywę naszej cielesności przedstawi nasz prelegent” – przybliża temat wykładu Alina Szastok, jedna z organizatorek katechez w krakowskiej świątyni.

Redakcja Dominikanie.pl objęła patronatem medialnym czwartkowe katechezy z cyklu „Będziesz człowiekiem! O tym jak widzi cię Bóg”, które odbywają się w Bazylice Mariackiej. Opierają się one na 45-minutowych katechezach specjalistów – duchownych i świeckich – którzy przybliżają temat od strony teologicznej. Następnie w salce prowadzona jest dyskusja, w trakcie której można też zadać dodatkowe pytania do prelegentów.