To kolejna książka z serii „Źródło i szczyt”, poświęconej tematyce liturgicznej.

„Ponad wschodem i zachodem. Problemy rozumienia liturgii” to zbiór tekstów o. Roberta Francisa Tafta. Amerykański jezuita i archimandryta Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, pisze m.in. o związkach liturgii Wschodu i Zachodu.

„»Ponad« nie oznacza relatywizacji różnic, ale świetną ich znajomość: poznanie odrębności tożsamościowej, ale także podobieństw i wspólnych źródeł” – wyjaśnia we wstępie do polskiego wydania tytuł książki ks. Krzysztof Porosło.

„Wydaje mi się to niezwykle ważne szczególnie dla nas, zachodnich katolików, często – co bardzo słuszne – zafascynowanych Wschodem, ale rzadko posiadających wystarczająca wiedzę na temat własnej, rzymskiej tradycji liturgicznej” – dodaje ks. Porosło.

Urodzony w 1932 roku o. Robert Francis Taft jest ekspertem i doradcą Stolicy Apostolskiej w dziedzinie liturgii wschodnich. Emerytowany profesor Papieskiego Instytutu Wschodniego oraz autor wielu przełomowych prac z historii liturgii i ceniony autorytet naukowy.

Seria „Źródło i Szczyt”, powstająca dzięki współpracy Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, kwartalnika „Christianitas” oraz Wydawnictwa M, prezentuje klasyczne, zachodnie dzieła poruszające tematykę liturgii. Do tej pory ukazały się dwa tomy: „Sakrament i misterium” Josepha Ratzingera oraz „Liturgia a osobowość” Dietricha von Hildebranda. Wkrótce planowane są kolejne tomy – tłumaczenia dzieł P. F. Bradshawa i U. M. Langa.

Książkę można zakupić na stronie Liturgia.pl.