Książka stanowi siódmy tom serii wydawniczej „Biblioteka Instytutu Tomistycznego. Teksty i studia”.

Profesor Zenon Kałuża jest cenionym polskim mediewistą, pracującym we Francji. „Dwuznaczny tytuł tej książki zapowiada zarazem lektury własne kronikarza, zwane tu źródłami jego kroniki, oraz moje lektury – kolejne odczytywania i kolejne próby zrozumienia intelektualnego wymiaru kroniki” – pisze autor we wstępie do „Lektur filozoficznych Wincentego Kadłubka”.

„Trudno o lepsze podsumowanie zamysłu, jaki towarzyszył autorowi przez lata badań nad »Kroniką polską« Wincentego Kadłubka. Ich owocem jest seria studiów zamieszczonych w tym tomie. Kałuża zaprasza czytelnika do swojego warsztatu badacza, dzieli się z nim podziwu godną erudycją, aby stopniowo – nie uciekając się do zbyt łatwych konkluzji – odsłaniać przed nim filozoficzne źródła i inspiracje średniowiecznego tekstu” – mówi ojciec Paweł Krupa, dyrektor Instytutu Tomistycznego.

„Książka niniejsza nie tylko poszerza naszą wiedzę o samej Kronice czy jej autorze, lecz także pozwala gruntowniej poznać ideowe tło epoki i wskazuje kierunki przyszłych możliwych badań” – dodaje ojciec Krupa.

Dystrybucją książki zajmuje się wydawnictwo „W drodze”.

okladka IT