Wykład na ten temat wygłosi ojciec Jacek Szymczak z Katolickiej Agencji Informacyjnej.

„Musimy być świadomi tego, jak media zmieniają nasz sposób funkcjonowania i myślenia. Nie mam tu na myśli poglądów czy przekonań, ale system myślenia. Ważny jest dla mnie ten opis kultury, bo w oparciu o niego pokazujemy grunt, na jaki pada Ewangelia” – mówi  o. Jacek Szymczak.

„Będę też mówił o ewangelizacji za pomocą mediów – spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy to dobry, skuteczny i trwały kanał? Chcę też wskazać, czego wciąż nie potrafimy jeśli chodzi o korzystanie z mediów, co jest naszą silną, a co słabą stroną jako wierzących. Chciałbym także poruszyć wątek odpowiedzialnego korzystania z mediów i ich używania – tak w kontekście ogólnym jak i kontekście ewangelizacji. Zależy mi wreszcie, by postawić pytanie, jaki rodzaj narracji w mediach mają wierzący (szczególnie w Polsce)” – dodaje dominikanin.

Prelegent przed wstąpieniem do Zakonu Dominikanów skończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1999-2006 pracował jako dziennikarz w mediach ogólnopolskich – m.in. w TVN i TVP.

Spotkanie z o. Jackiem Szymczakiem – 6 grudnia o godzinie 17 w Starym Refektarzu wrocławskiego klasztoru dominikanów. 

Nagrania spotkań Dominikańskiej Szkoły Wiary z zeszłego roku pobrać można ze strony www.dsw.wroclaw.dominikanie.pl.