Na sympozjum zapraszają prezydent Lublina i dominikańska Fundacja „Ponad Granicami”.

Sympozjum, zatytułowane „Ukraina: dziś – jutro. Budząca się nowa tożsamość”, odbędzie się 5 grudnia o godzinie 18 w Teatrze Starym w Lublinie.

Oprócz prof. Jerzego Kłoczowskiego, wezmą w nim udział: prof. Grzegorz Motyka – historyk specjalizujący się w tematyce ukraińskiej, Andrij Sawenec – literaturoznawca i tłumacz literatury pięknej, Jan Tombiński – ambasador Unii Europejskiej w Kijowie oraz Henryk Wujec – doradca prezydent RP, polityk i działacz opozycji w czasach PRL.

Debatę poprowadzi dominikanin o. Tomasz Dostatni, prezes działającej przy lubelskim klasztorze Fundacji „Ponad Granicami” im. św. Jacka Odrowąża.

Prezydent przyśle list

„Profesor Jerzy Kłoczowski jest żywo zainteresowany sprawami ukraińskimi, był inicjatorem powstania w Lublinie Kolegium polsko-ukraińskiego, dlatego jubileusz jego urodzin chcemy powiązać z debatą na temat teraźniejszości i przyszłości Ukrainy” – mówi o. Dostatni.

Podczas debaty Henryk Wujec odczyta lista gratulacyjny prezydenta Bronisława Komorowskiego dla profesora Kłoczowskiego – kawalera Orderu Orła Białego. Urodzinowe życzenia profesorowi złoży marszałek Senatu Bogdan Borusewicz – dawny uczeń Kłoczowskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie przyszły marszałek studiował historie po wyjściu z więzienia za udział w wydarzeniach Marca 1968 roku.

Urodzony 29 grudnia 1924 roku Jerzy Kłoczowski jest mocno związany z Zakonem Kaznodziejskim – jest autorem ponad 100 publikacji naukowych poświęconych polskim dominikanom. W uznaniu tych zasług dwa lata temu Polska Prowincja Dominikanów przyznała mu Medal Świętego Jacka.

6 grudnia w lubelskiej bazylice dominikanów odprawiona zostanie msza święta w intencji prof. Jerzego Kłoczowskiego z okazji jego 90. urodzin.

Debatować ponad granicami

Warto dodać, że piątkowe sympozjum odbędzie się w ramach cyklu debat „Ponad granicami” – na temat dialogu między kulturami i religiami, które od jesieni tego roku organizują w lubelskim Teatrze Starym prezydent miasta i dominikańska fundacja.

„Spotkania, rozmowy, debaty otwierają nas na poglądy inne niż nasze własne. Dialog umożliwia spojrzenie na rozmówcę jego własnymi oczyma. Pragniemy takiego dialogu, aby nasza przyszłość była budowana na różnorodności. Rozmowy ułatwiają nam poszukiwanie tradycji miasta, w którym żyjemy. Nie boimy się wymiany zdań, a nawet sporu, bo znamy wartość tożsamości Lublina – miasta dialogu” – piszą organizatorzy spotkań.

W jednej z kolejnych debat weźmie udział Hanna Suchocka, była premier i była ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej.

fot. archiwum rodzinne