Wykład rektora Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów odbędzie się w ramach czwartkowych katechez dla dorosłych, które organizuje grupa „Sala na Górze.

Spotkanie poprzedzi msza święta o godzinie 18.30 przy relikwiach św. Jana Pawła II. Po Eucharystii o. dr Paweł Klimczak wygłosi katechezę, zatytułowaną „Dusza”, a następnie rozpocznie się dyskusja.

„Czym dusza różni się od ducha? Czy to dusza przebywa w ciele, czy może ciało w duszy? Jest właściwa jedynie ludziom? To podstawowe pytania, na które odpowie podczas wykładu rektor i wykładowca dominikańskiego Kolegium Teologiczno-Filozoficznego” – mówi Alina Szastok, jedna z organizatorek katechez w krakowskiej świątyni.

Redakcja Dominikanie.pl objęła patronatem medialnym czwartkowe katechezy z cyklu „Będziesz człowiekiem. O tym jak widzi cię Bóg”, które odbywają się w Bazylice Mariackiej.