Wykład, zatytułowany „Związki niesakramentalne w Kościele”, wygłosi ojciec Mirosław Ostrowski z wrocławskiego klasztoru dominikanów.

„Wykład dotyczyć będzie sytuacji w Kościele osób, które po rozpadzie sakramentalnego małżeństwa zawarły cywilny związek lub związały się z inną osobą bez formalizacji relacji. Ojciec Ostrowski omówi także sposoby pracy duszpasterskiej z takimi wiernymi w duszpasterstwach związków niesakramentalnych” – wyjaśnia Marek Misiak, jeden z organizatorów spotkania.

Prelegent jest znawcą pracy duszpasterskiej z osobami w ponownych związkach cywilnych. Duszpasterstwo Związków Niesakramentalnych prowadził wcześniej w dominikańskich klasztorach w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie, a obecnie – we Wrocławiu.

W 2011 roku ojciec Ostrowski opublikował książkę stanowiącą pierwszą w Polsce kompleksową pracę na temat teologicznych podstaw, historii, metod i perspektyw pracy duszpasterskiej z osobami rozwiedzionymi – „Wy też jesteście w Kościele” (będącą jego pracą doktorską).  

Spotkanie z ojcem Ostrowskim – 15 listopada o godzinie 17 w Starym Refektarzu wrocławskiego klasztoru dominikanów. 

Nagrania spotkań Dominikańskiej Szkoły Wiary z zeszłego roku pobrać można ze strony www.dsw.wroclaw.dominikanie.pl.