Prelekcję, zatytułowaną „Co to znaczy owocna spowiedź?”, wygłosi o godzinie 19 w dominikańskiej bazylice ojciec Wojciech Prus.

Prelegent jest dyrektorem prowadzonego przez dominikanów Wydawnictwa „W drodze” i subprzeorem poznańskiego klasztoru. Kilka lat tam temu – wspólnie z obecnym prowincjałem polskich dominikanów, o. Pawłem Kozackim – opublikował książkę „Spowiedź bez końca. O grzechu, pokucie i nowym życiu”.

„Będę chciał pokazać to, w co głęboko wierzę: że największym owocem w spowiedzi jest to, że w ogóle do niej przychodzimy. Gdy przez wiarę  rozpoznajemy w fakcie przyjścia do konfesjonału owoc działania Ducha Świętego, to zaczynamy dziękować i wielbić Ducha Świętego. A kiedy człowiek dziękuje i wielbi to przynosi owoc obfity” – mówi o. Prus o swojej prelekcji.

Warto dodać, że to drugie w obecnym roku akademickim spotkanie Dominikańskiej Szkoły Wiary w Jarosławiu, która wznowiła działalność w tym mieście po kilku latach przerwy.