Katechezy poświęcone będą trzem cnotom teologicznym, o których pisali w swoich encyklikach papieże Benedykt XVI i Franciszek.

Wygłoszą je 17 i 24 listopada oraz 1 grudnia kolejno ojcowie: Piotr Kołacz, Cyprian Klahs i Nikodem Brzózy. Katechezy, zatytułowane „Wiara, nadzieja, miłość według Benedykta XVI i Franciszka”, odbywać się będą w kościele dominikanów, po mszy świętej o godzinie 19.

„Wiara, nadzieja i miłość to bardzo ważne sprawy dla duchowości chrześcijańskiej. Tak się składa, że poświęcili im swoje encykliki zarówno Benedykt XVI, jak i Franciszek. Pewnie nie wszyscy je czytali, więc będą mieli okazję choć trochę się z nimi zapoznać, a może nasze katechezy sprowokują ich do lektury” – mówi o. Cyprian Klahs.

W czasie swego pontyfikatu Benedykt XVI napisał m.in. encykliki: „Deus caritas est” (Bóg jest miłością) i „Spe salvi” (W nadziei zbawieni), zaś papież Franciszek rok temu opublikował encyklikę „Lumen fidei” (Światło wiary), która – jak zaznaczył – jest kontynuacją dzieła rozpoczętego przez jego poprzednika.