To kolejny tom „Dzieł wszystkich” jednego z największych i najbardziej kontrowersyjnych mistyków średniowiecza.

Zapoczątkowana rok temu przez oficynę „W drodze” pięciotomowa edycja wszystkich dzieł słynnego mistyka obejmuje jego „Kazania” i „Traktaty”, które z języka niemieckiego przetłumaczył i opatrzył obszernym wstępem dominikanin o. Wiesław Szymona. Do tej pory ukazały się trzy tomy „Kazań”. W oczekiwaniu na czwarty tom – wydano „Traktaty”.

„Tematyka »Traktatów« Eckharta w wielu wypadkach jest taka sama jak w »Kazaniach«. Odnosi się to zwłaszcza do takich centralnych zagadnień, jak dokonujące się w głębi duszy zjednoczenie człowieka z Bogiem oraz umożliwiające je »odosobnienie« (Abgeschiedenheit) człowieka albo inaczej: »wyrzeczenie«, uwalniające go od niewłaściwego stosunku do dóbr doczesnych i stwarzające w nim warunki do przebóstwiającego działania Bożego” – pisze we wstępie do najnowszego tomu o. Szymona.

Przeor i prowincjał

Żyjący w latach 1260-1328 Mistrz Eckhart pochodził z rodziny arystokratycznej z niemieckiej Turyngii. Był przeorem klasztoru dominikanów w Erfurcie i przełożonym dominikańskiej prowincji w Saksonii. Kilka lat spędził w Paryżu – gdzie studiował i nauczał.

Jest czołowym przedstawicielem mistyki nadreńskiej – średniowiecznego nurtu mistycyzmu chrześcijańskiego, który rozwijał się od drugiej połowy XIII wieku w dolinie Renu w środowisku dominikańskim, zwłaszcza w klasztorach mniszek. Znanymi przedstawicielami tego nurtu są także bł. Henryk Suzo oraz Jan Tauler.

Dzieła nadreńskiego mistyka były ostatnio niedostępne na polskim rynku książki. Co prawda oficyna „W drodze” wydawała w latach 80. ubiegłego wieku jego poszczególne pisma, ale ich nakład został już dawno wyczerpany.

Przejdź do sklepu

 

Processed with VSCOcam with lv01 preset