Celem tej założonej w 1879 roku instytucji jest badanie i upowszechnianie nauczania Akwinaty.

O. Serge Thomas Bonino ma 53 lata. Do Zakonu Dominikanów w stąpił w 1982 roku, a sześć lat później przyjął święcenia kapłańskie. Wykładał filozofię w Instytucie Katolickim w Tuluzie i tamtejszym Studium Dominikańskim. Przez 20 lat kierował też czasopismem „Revue thomiste” (Przegląd tomistyczny).

W 2009 roku papież Benedykt XVI mianował go członkiem, a dwa lata później sekretarzem generalnym Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W jej ramach przewodniczył podkomisji zajmującej się redakcją dokumentu „W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: Nowe spojrzenie na prawo naturalne”. Od 1999 roku jest członkiem Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu.

Od tego roku o. Bonino jest też dziekanem Wydziału Filozofii Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza (Angelicum).