Gościem najbliższego spotkania DSW będzie przeor stołecznego klasztoru ojciec Michał Adamski.

Spotkanie, zatytułowane „O iluzji życia duchowego”, rozpocznie się o godzinie 16 w Sali Prowincjalskiej klasztoru św. Jacka przy ul. Freta 10.  Z przeorem Michałem Adamskim rozmawiał będzie na ten temat o. Maciej Kosiec. 

„Nie każde głębokie i bogate życie emocjonalne jest już życiem duchowym. Jednocześnie nie można go prowadzić bez umiejętności nieustannego poznawania siebie, także na płaszczyźnie emocjonalnej. Jak zatem pogodzić te dwa wymiary naszej egzystencji i dlaczego walki prowadzone w życiu duchowym nie zawsze zbliżają nas do poznania Chrystusa – o tym będzie najbliższe spotkanie” – mówi Anna Trzeciak z biura organizacyjnego DSW.

To już 12. rok Dominikańskiej Szkoły Wiary w Warszawie. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: „Chrześcijanin na falach współczesności”. Podczas comiesięcznych spotkań z duchownymi i świeckimi podejmowane będą kwestie dotyczące wyzwań, zagrożeń i szans, jakie współczesny świat stawia przed osobami wierzącymi.

„Poruszane w tej edycji tematy dotyczyć będą m.in. emocji w życiu chrześcijańskim, dojrzewania duchowego oraz naukowego podejścia do kwestii wiary. Nie zabraknie też spotkań poświęconych różnym formom powołań czy zagadnieniom związanych z wiarą w życie wieczne” – zapowiada Anna Trzeciak

Wśród zaproszonych gości znajdą się dominikanie pracujący w różnych ośrodkach duszpasterskich oraz osoby świeckie.